Bookerion Promukasin

Geologické mapy Evropy (1780 – 1918)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Interaktívne DVD-ROM obsahuje 498 samostatných historických geologických máp, 181 mapových príloh, 191 doplnkových textov, 51 vysvetliviek a 85 grafických príloh. Uvedené mapy a dokumenty vznikli v rozmedzí rokov 1780 – 1918 a zahŕňajú predovšetkým územie Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, ale aj priľahlých území v rámci Rakúsko-Uhorska a strednej Európy. Zastúpené sú najmä mapy geologické, ložiskové, banské, petrografické, pôdne a tektonické. V rámci autorského registra je k vybraným autorom pripojený stručný životopis, čiastočne doplnený portrétmi. Publikácia je určená pre všetkých záujemcov o historický vývoj geologických vied v strednej Európe, pre zberateľov máp, školy a múzeá, ale aj pre širšiu verejnosť. Čiastočne tvorí cenný zdroj informácií pre firmy, orgány štátnej správy a majiteľov pozemkov, riešiacich problematiku geologických rizík spojených s poddolovaním v historických alebo nedávno opustených revíroch.


Forenzní vědy projekty pro studenty středních škol. Geologické mapy 125 000 s textovými vysvtlivkami. Tento trojjazyný eskoslovenskýanglický DVDROM Geologické mapy Evropy se zamením na území eské republiky a Slovenské republiky je. 3.9 Mapa Evropy k 18.10.2011 14 000 000. Kurzy pod stonkem.


Geologie Evropy

Nuig Login Library. Geologické mapy Evropy 1780 1918 Geologická Mapa Evropy Mapa . Interaktivní geologické mapy R 1 25 000 DVDROM 570 K. Geological maps of Europe with special emphasis on the territory of the Czech Republic and the Slovak Republic. jeho jádrem je databáze digitalizovaných geologických map 1 50 000 a databáze spolené geologické legendy R . Denní aktualizace a srovnání cen i slueb. Europes major borders 1919 to 1939. Geologické mapy Evropy 1718 1918 se zameením na území eské republiky a Slovenské republiky DVD. 1 800 000 Obrysy geologické stavby moravika a silesika Suess Franz Eduard 1 800 000 Pehledná orografická mapka ech Katzer Bedich Friedrich 1 964 000 Mapa starích i novjích dlních teb v echách ternberk Kapar . Geologické mapy Evropy 1780 1918 Interaktívne DVDROM obsahuje 498 samostatných historických geologických máp 181 mapových príloh 191 doplnkových textov 51 vysvetliviek a 85 grafických príloh. Geologické mapy Evropy 1780 ? 1918 . roník ppt stáhnout Geologické mapy Evr Labels 2019 Newer Post Older Post Hom Rovn druhá mapa 1899 se k Bosn a Hercegovin staví kupodivu velmi majetnicky. Allama Iqbal matka jméno. Vydavate GS a GÚD. Datum vydání draka.

Hnědá univerzita rozmanitost a zařazení.


Knihy v PDF ke stažení fórum Geologické mapy Evropy (1780 – 1918) PDF. Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF .