Bookerion Promukasin

Benchmarking – mýty a skutečnost -- Model efektivního učení se a zlepšováníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
David Vykydal, Petra Halfarová, Jaroslav NenadálS pojmem, resp. s metodou benchmarkingu se v české podnikové praxi dosud spojuje mnoho nedorozumění, nejasností, omylů, pochybností, falešných představ i dezinterpretací. Nová a v našem prostředí dosud stále ojedinělá monografie předního domácího odborníka Jaroslava Nenadála a jeho spolupracovníků Davida Vykydala a Petry Halfarové Benchmarking – mýty a skutečnost (s podtitulem Model efektivního učení se a zlepšování knihu vydává nakladatelství Management Press, brož., 268 str., doporučená cena 399 Kč) si klade za cíl rozptýlit tyto s benchmarkingem asociované mýty a benchmarking představit jako vysoce efektivní formu učení se z „lepší praxe“, která organizacím působícím prakticky ve všech odvětvích a vystavovaným neustálým tlakům na zlepšování, inovace a změny pomáhá dosahovat trvalé konkurenceschopnosti, a to díky účinnému a včasnému upokojování nároků a potřeb jednotlivých zainteresovaných stran, při dosažení optimální jakosti výkonů a s co nejmenší spotřebou zdrojů (s co nejnižšími náklady). Kniha ukazuje podstatu benchmarkingu, jeho formy a typy (modely), shrnuje jeho význam, přínosy, etické zásady (kodexy) a představuje i reprezentativní zkušenosti s ním. Přesvědčivě dokládá, proč bychom měli benchmarking považovat za metodu strategického managementu, a přináší doporučení, jak benchmarking iniciovat, plánovat, provádět a jak přezkoumávat jeho výsledky a zjištění a jak benchmarking dále rozvíjet. Autoři současně předkládají návrh původního pětifázového modelu benchmarkingu, který počítá s iniciační, plánovací, analytickou, integrační a realizační fází benchmarkingového projektu, a v duchu tohoto navrženého univerzálního algoritmu je také členěn text celé publikace. Zároveň upozorňují na rizika a omezení benchmarkingu, na to, čeho se v zájmu efektivního vedení benchmarkingového projektu vyvarovat, a dovozují, proč musí být vlastní benchmarking provázán s realizací změn a se zlepšováním. Významnou součástí knihy je případová studie uskutečněného benchmarkingového projektu založená na zkušenostech autorů, přílohu knihy pak tvoří slovník nejdůležitějších pojmů, které jsou s benchmarkingem bezprostředně spojeny. Svým tématem, ale i přehledností a přístupností by kniha měla oslovit manažery všech typů organizací, značný užitek může přinést také studentům vysokých škol ekonomického a technického zaměření. Doporučujeme vám další knižní tituly nakladatelství Management Press v tematické oblasti podnikového managementu (model efektivního učení se a zlepšování)


Praha Victoria Publishing 1995. Bakaláské studium Magisterské studium Doktorské studium Informace pro doktorandy a kolitele. David Vykydal Petra Halfarová Jaroslav . Model efktivního uení se a zlepení. Nenadál et al. It describes a benchmarking method and how it can be used in the libraries.


Benchmarking V Praxi

Benchmarking Mýty a skutenost Model efektivního uení se a zlepování 978 8072612246. University of Tulsa Engineering Ranking. The author mentions some benefits and problems of benchmarking. Cancer Science Wiki. Business strategy A Guide to Taking Your Business Forward. EAN 12246 ISBN 12246. 3 Quality Glossary. Pokud je pedmt zvolen studentem bakaláského studia jako povinn volitelný pak platí e v pípad . Nápady pro zlepšení online kurzů. Nízkonákladové jídlo v Indii. Benchmarking Mýty a skutenost Model efektivního uení se a zlepování. Benchmarking mýty a skutenost model efektivního uení se a zlepování Article. Model efektivního uení se a zlepování.

Kolik konferencí FBS je v NCAA fotbal?.


Elektronické knihy nejznámější PDF Benchmarking – mýty a skutečnost -- Model efektivního učení se a zlepšování PDF. Knihy online pro studenty David Vykydal, Petra Halfarová, Jaroslav Nenadál.