Bookerion Promukasin

Ho Či Min ŽivotopisPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
William J. DuikerHo Či Minův epický životní příběh pomáhal utvářet dvacáté století. Doposud však nebyl k dispozici autoritativní životopis této nesmírně významné a obtížně postižitelné osobnosti. Tuto mezeru dokázal zaplnit až William J. Duiker, světově proslulý odborník na Vietnam, obdivuhodnou historickou studií, v níž plně využil poznatků a materiálů z teprve nedávno zpřístupněných archivů. Výsledkem je strhující portrét člověka, jenž se z nepatrné vísky dostal mezi klíčové hráče na soudobé světové scéně Josefa Stalina, Sun Jat sena, Harryho Trumana, Nikitu Chruščeva, Mao Ce tunga a Lyndona Johnsona.Kniha zachycuje dětství Ho Či Mina jako syna vynikajícího učence, jenž záměrně zvolil život v chudobě. Sleduje jeho rané životní osudy utečence putujícího z místa na místo když byl nucen opustit Francouzskou Indočínu, aby unikl vězení, nalodil se jako kuchař na osobní parník a procestoval svět. Popisuje léta strávená během první světové války a po ní ve strhující atmosféře Londýna a Paříže, kde se živil různými zaměstnáními, mimo jiné i jako kuchařský pomocník velkého Escoffiera, a po celou dobu neúnavně prosazoval věc protikoloniálního zápasu mezi svými soudruhy v mezinárodních komunistických kruzích. Duiker podává podrobný, vzrušující popis Ho Či Minova vzestupu do čela vietnamského komunistického hnutí, let, která strávil na cestách (často v přestrojení) rozněcováním revoluce, jeho pobytů ve vězení a dramatických úniků před francouzskou Su^reté, i o jeho fenomenální schopnosti v roli prvního prezidenta své země inspirovat a usmiřovat často krutě znepřátelené spolupracovníky. S využitím dokumentů ze sovětských a francouzských archivů Duiker rovněž rekonstruoval Ho Či Minovy neúnavné snahy získat pro svou věc Moskvu, Peking a Washington, i jeho rafinované pokusy podněcovat jednoho proti druhému. Kniha zahrnuje rozbor Ho Či Minovy úlohy při plánování bitvy u Dien Bien Phu, ofenzivy Tet a dalších klíčových střetnutí. Přestože Ho zemřel šest let před pádem Saigonu a ke konci života jej chatrné zdraví vytlačovalo na vedlejší kolej, měl rozhodující vliv při vytváření podmínek, jež vedly ke komunistickému vítězství a znovusjednocení země. Duiker rovněž detailně hodnotí Ho Či Minovu roli při drastickém prosazování pozemkových reforem v 50. letech. Bez znalosti Ho Či Minova života je nemožné porozumět modernímu Vietnamu a pochopit kořeny vleklého konfliktu v Indočíně. Na základě studia původních dokumentů v pěti jazycích Duiker dokázal vnést nové světlo do otázky Ho Či Minových primárních pohnutek: Byl to prostě vlastenec usilující o dosažení vietnamské nezávislosti, anebo chameleon, jenž použil nacionalistický ideál jen jako klamnou zástěrku k získání domácí i zahraniční podpory pro světovou proletářskou revoluci? ([životopis])


a bude najstarím prezidentom USA ivotopis Joe Biden . Ho i Min narozený v roce 1890 ve stedním Vietnamu byl komunistou jen zaloil a vedl lidové hnutí a armádu která porazila invazní imperialistickou sílu Francie a Spojených stát a nakonec osvobodila Vietnam od kolonialismu. Jedným z najdôleitejích krokov pri hadaní zamestnania je vytvorenie kvalitného ivotopisu. Celý rok UV Index tabulka pro Ho i Min Teplota vody v lokalitách v Ho i Min Meteorologické jevy zaznamenaných v pedchozích letech v Ho i Min Dlouhodobé 30ti denní. Proto stojí za to vnovat jeho píprav dostatenou pozornost.


Ho Či Min

Jendodue zjistte jak napsat ivotopis který bude skvlý. Ho i Min se stává pedstavitelem Kominterny v jihovýchodní Asii. Ho i Min sa narodil v dedine Hoang Tru vo francúzskej Indoíne dnený Vietnam 19. Snap SDSTATE. Osobní esej o sobě příklady. Haruki Murakami knihy do filmů. Malá města s populací do 10 000 let. Pestoe si Ho i Min pál aby bylo jeho tlo po smrti zpopelnno leí ve velkorysé budov v centru hlavního msta Hanoje. Epizody páté nemovitosti. Na komplexním charakteru tak byl vystavn skuten brilantn natoený ivotopis který ukazuje e i kdy je . Ting Vit Tên mt nhà cách mng ch tch nc u tiên ca chính th Vit Nam Dân ch Cng hòa. Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. 1941 se vrací do Vietnamu jako vdce boje za nezávislost na Francii. kvtna 1890 v provincii Nghe An tehdejí Indoíny 2. rokoch minulého storoia asto pou v Spojených tátoch a v západnej Európe na rôznych avicových demontráciách. Its two largest cities Hanoi and Ho Chi Minh city differ .

Počítačové systémy inženýrství vs informatiky.


knihy vo formáte PDF úplne Ho Či Min Životopis PDF. Regionální e-knihy William J. Duiker.