Bookerion Promukasin

Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí?PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Otto HorskýKniha Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? je výsledným shrnutím poznatků a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu během expedice Titicaca 2004.CZ, tak po návratu do vlasti. K sestavení knihy rovněž využil velmi rozsáhlou literaturu, existující jednak v knižní podobě, jednak na internetu. Kniha bezprostředně navazuje na jeho dosud vydané knihy s touto tematikou, ale liší se od nich zejména kvalitou zpracování grafické dokumentace a vysokou kvalitou tisku na křídovém papíře, v barevném provedení a s pevnou vazbou ve formátu B5, který umožňuje čitelnost a využitelnost zejména geologických map a obrázků a dokumentů. Kniha má 205 stran. Stejně jako jeho předchozí knihy se zabývá i historicko-topografickým a socioekonomickým popisem jezera a jeho pevninského zázemí a vzhledem k položené otázce, zabývá se i jeho vývojem v pleistocénu a holocénu až do dnešní doby. Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? Tento název autor zvolil záměrně, neboť zejména v posledním desetiletí se rozvíjejí diskuze mezi klimatology, archeology a historiky a mezi odborníky různých profesí, zda přežije jezero probíhající globální klimatické změny. Jak autor uvádí v kapitole o vývoji jezera v pleistocénu až holocénu, celá náhorní plošina Altiplano prodělala velmi složitý geologický a geomorfologický vývoj, doprovázený různě rozsáhlým zaplavením území, až po dnešní jezero Titicaca, jehož stáří se odhaduje asi na 12 000 roků. Klimatické změny v dávné minulosti, poznamenané několika dobami ledovými a teplejšími meziledovými interglaciály, byly podstatně větší, než je tomu dnes a nikdy nedošlo k zániku jezera nebo k ohrožení jeho existence. Z toho se dá usuzovat, že pokud nedojde k zásadním katastrofickým událostem v důsledku kolize jihoamerické litosférické desky s oceánskou deskou pacifickou, těžko lze předpokládat, že by jen probíhající klimatické změny měly zásadní vliv na existenci jezera. Závěry autora jsou v rozporu s názory některých odborníků, kteří předpokládají, že globální změny klimatu způsobované člověkem povedou poměrně rychle k jeho zániku. K tomuto závěru došli zejména na základě údajů o trvalém poklesu vodní hladiny v letech 2005 až 2011. Jak správně autor předpokládal, od roku 2012 dochází opět ke zvyšování hladiny jezera na normální úroveň a zejména údaje o její výšce v roce 2013 a začátkem roku 2014 jsou přesvědčivé. Osobní profil: Ing.Otto Horský, CSc (*1938) – místo působení Brno – český inženýrský geolog, popularizátor oboru, cestovatel a spisovatel. Ve svém oboru vykonával poradenskou činnost v Peru (1974–1976, současně diplomat a ředitel experimentální technické kanceláře), na Kubě (1974 – 1978, hlavní poradce ministerstva stavebnictví), opět na Kubě (1984 – 1988, vedoucí odborné expedice Centro – Cuba v Escambray). V letech 1991 – 1994 působil v Madridu jako generální ředitel česko-španělské akciové společnosti pracující v geologii. V letech 2010 až 2012 koordinátor projektu přehrady Bawanur na řece Sirwan v Kurdistánu. Autor více než 150 odborných publikací doma a v zahraničí (Španělsko, Portugalsko, Řecko, Brazílie, Peru, Nizozemsko, Rusko, Řecko, Kuba, Austrálie, Etiopie, Thajsko), dále několika televizních scénářů, vystoupení v rozhlase a televizi, autor řady populárně vědeckých článků v tisku a časopisech. Převážně pracovně navštívil více než 40 zemí, přednášel na Universitách ve Španělsku, Mexiku, na Kubě a v Peru. Účastník vědecké expedice Titicaca 2004. V současné době se věnuje kromě poradenské činnosti v oboru doma a v zahraničí hlavně literární práci a to jak v oblasti odborné literatury, týkající se vodohospodářských staveb, tak v oblasti popularizace vědy a cestování.


Na pomezí Peru a Bolívie ve výce 3812 metr nad moem mezi andskými vrcholy meme nalézt jednu z nejpsobivjích vodních ploch na svt. vyslouila titul nejvý poloeného splavného jezera na svt. Autor eknihy Doc. GS-1811-13 plat. Jezero Titicaca na prahu tetího tisíciletí Kivolaké cesty osudu . Peije jezero Titicaca tetí tisíciletí? 2014 Bájné jezero Titicaca 2010 IncawasiSídlo boh 2010 Inenýrskogeologický przkum pro pehrady 2015 Pamti 2012 Kivolaké cesty osudu 2012 vech 14 knih autora.


Kniha Přežití 2010 Online

Iowa State University Ranking Engineering. Kniha Peije jezero Titicaca tetí tisíciletí? je výsledným shrnutím poznatk a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu bhem expedice Titicaca 2004.CZ tak po návratu do vlasti. K sestavení knihy rovn vyuil velmi rozsáhlou literaturu existující jednak v kniní podob jednak na internetu. Jezero Titicaca na prahu tetího tisíciletí Kivolaké cesty osudu 2012 Nosiem vody v Egypt Osm rok na Kub 2008 Pamti 2012 Peruánské postehy 2004 Peije jezero Titicaca tetí tisíciletí? 2014 Záhadné jezero Titicaca a Altiplano ivá monografie 2019. Otto Horský CSc. Kniha je výsledným shrnutím poznatk a vlastních prací autora realizovaných jak v terénu bhem expedice Titicaca 2004.CZ tak po návratu do vlasti.149 KSklademPeije jezero Titicaca tetí tisíciletí? O2 Knihovnahttpso2knihovna.czknihykoupitVae mobilní íslo potebujeme kvli piazení poloky do Vaí knihovny. Jako by nestailo e je celý fialový a trochu obtloustlý navíc jet místo ohn chrlí mýdlové bubliny. Odkazy na odborné recenze. Cestovatelé ve tetí íi. Khan akademie MCAT Organická chemie. Jezero Titikaka Morje sredi Andov. Trestní právo Quizlet Final. Fyzika dnes listopadu 2019. Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. Peije jezero Titicaca tetí tisíciletí?. K sestavení knihy rovn vyuil velmi.

Severní Carolina Bar Association.


Tisícky ekníh online Přežije jezero Titicaca třetí tisíciletí? PDF. Stahování eknihy Otto Horský.