Bookerion Promukasin

Fibrilace síní - novinky v léčbě 2013PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Miloš TáborskýKniha je určena pro praktické internisty, kardiology, neurology a další lékaře, kteří přicházejí do styku s nemocnými s fibrilací síní. Management pacientů s fibrilací síní je jedním z nejdynamičtěji se vyvíjejících segmentů v současné kardiologii. Je to patrné i na vývoji a rychlé aktualizaci guidelines Evropské kardiologické společnosti, jež jsou nyní akceptována v plném rozsahu i v České republice. Kniha je tvořena celkem 18 originálními a recenzovanými sděleními, která se problematice fibrilace síní věnují ve všech zásadních oblastech. Jednotlivé kapitoly psali naši přední odborníci z oblasti kardiologie a poruch srdečního rytmu, klinické farmakologie, hematologie, neurologie a kardiochirurgie. Po úvodní části věnované epidemiologii fibrilace síní a faktorům zvyšujícím riziko jejího vzniku následuje unikátní kapitola, která zatím nebyla v monografiích v České republice zpracována - genetika fibrilace síní. Po stati věnované echokardiografii u fibrilace síní je zařazeno 8 kapitol zaměřených na antikoagulační a antitrombotickou léčbu. Kromě přehledu zaměřeného na warfarin je zde pozornost soustředěna na nové látky - dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban a na monitorování antikoagulační léčby. Čtenáře určitě zaujmou i další sdělení, která jsou věnována uzávěru ouška levé síně, prevenci tromboembolie z pohledu neurologa, antiarytmické, chirurgické a katetrizační léčbě fibrilace síní. Závěr knihy pak tvoří kapitoly o přípravě nemocných k chirurgickým a intervenčním výkonům a krátký souhrn farmakoekonomiky léčby fibrilace síní. Kniha je doplněna o přehledná schémata a obrázky. Je napsána velmi podrobně, v jednotlivých kapitolách autoři podávají aktuální vědomosti stran nejrozšířenější poruchy rytmu - fibrilace síní. Jde o velmi potřebnou, přehlednou a praktickou publikaci pro všechny lékaře, kteří se starají o nemocné s fibrilací síní. (novinky v léčbě 2013)


Významný význam. Rychlé novinky ze svta zdraví. INZERCE Fibrilace síní patí v souasné dob k nejastjím poruchám srdeního rytmu. Skladem Více ne 5 kus Dostupnost Ihned íslo produktu 0006 Nakladatel Axonite Edice Asclepius ISBN 89936 Formát 148210 mm vázané barevné Poet stran 208 Vydání první 2013 EAN kód 89936 Doporuená cena 54000 CZK 2038 EUR Vae cena bez DPH 37273 . Je to zejména v dsledku stárnutí obyvatelstva protoe fibrilace síní se objevuje hlavn ve vku 70 let a více.


Fibrilace Síní

Fibrilace síní novinky v léb 2013. University of Florida historická archeologie. Průvodce programovým programem grafického designu OCAD. 0001 pro noninferioritu. Fibrilace síní je nejastjí arytmií. Dnes jde pedevím o prevenci komplikací obezity a zvýení kvality ivota obézních. Marketingová komunikační stupeň práce. Vylouení odpovdnosti. Class 4 English Kapitola 2 Horní budík. GLP1 agonisty léky v injekní form které si pacient sám aplikuje jednou denn nebo jen jednou týdn. Kant v Kritice istého rozumu píe o conditio sine qua non a rozhodn to nemyslí ve smyslu koení akoliv podmínka se správn píe condicio co je pro latinu netypická koncovka tedy to c. Úrove léby fibrilace síní v praxi je kolísavá a lií se mezi . autor Boro Milan Liber sine nomine autor Gold Jií Conan 4 Sín mrtvých autor Howard Robert E. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz aktuální nabídka titul z kategorie Knikupectví Katalog vybraných autor T Táborský Milo Táborský. Fibrilace síní novinky v léb. Milo Táborský CSc. 4.2 Mechanismy vedoucí k rozvoji fi brilace síní . Jazyk etina.

Renesanční a restaurátorská poezie.


Knihy v PDF fórum Fibrilace síní - novinky v léčbě 2013 PDF. Tisícky ekníh online Miloš Táborský.

Fibrilace