Bookerion Promukasin

Především neublížit - Cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péčiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Škrla PetrProblematika pochybení v medicíně je v současné době středem pozornosti nejen globálního zdravotnictví, ale i sdělovacích prostředků, právníků či vědců a v neposlední řadě komise JCAHO. Autor v knize představuje dostupné vědecké studie na téma pochybení v medicíně s cílem zlepšování kvality v našem zdravotnictví a aktivní prevence pochybení v lékařské a ošetřovatelské péči; práci doplňují cenné postřehy z řady odborných publikací a informace získané při autorově působení v zahraničí. Kniha je určena pro manažery na všech stupních řízení v zařízeních zdravotní a sociální péče, dále pro pracovníky oddělení kvality zdravotnických zařízení a pro dobré didaktické zpracování je vhodná i jako studijní materiál pro studenty vysokých škol v oborech zdravotnického managementu. Počet stran: 162 Formát: 147x210 mm, brožované, dvoubarevně Vydání: první, 2005


Howard University online absolventské programy. roce u pomrn pozd a kolem tyicátého roku je plodných nanejvý pt procent en sdlila TK editelka specializované reprodukní kliniky Repromeda Kateina Veselá. Definice depozice Science Chemie. Vybrané krytosemenné rostliny 1999 206 .


Seznam peklad pedevím. Brno NCONZO 2005 162 s. Pooperaní hnisavé komplikace z pohledu odpovdnosti a nároku na odkodnní. Brno Národní centrum oetovatelství a nelékaských zdravotnických obor 2005. i diskuse týkající se povinnosti sestry plnit ordinace lékae. Prevence medikaního pochybení . Pedevím neublíit cesta k prevenci pochybení v léebné a oetovatelské péi. Jak fungují daňové kredity. Národní test policejní důstojník (praxe test). patné trávení ped spaním me zpsobit nedostatek spánku pálení áhy kyselý reflex nebo problémy se spánkem kdy se probouzíte nkolikrát za noc. Brno Národní centrum oetovatelství a nelékaských zdravotnických. Hagakure tooru. K rizikovým kontextm adí tato práce pedevím asové souvislosti noní as nedostatek personálu nebo kombinaci obojího. V pípad odmítnutí stínosti musíte podat odvolání ke krajskému úadu. Pedevím neublíit cesta k prevenci pochybení v léebné a. pedevím neublíit cesta k prevenci pochybení v léebné a oetovatelské péi .

Certifikát ve speciální vzdělávání online.


Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Především neublížit - Cesta k prevenci pochybení v léčebné a ošetřovatelské péči PDF. Dobré knihy PDF Škrla Petr.