Bookerion Promukasin

Podzemní PrahaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Václav CílekNěkolik desítek významných nebo zajímavých podzemních objektů (z kategorií kras, pseudokras a historické podzemí) na území hlavního města Prahy i v jeho okolí, které působí svou krásou, jsou spojeny s nějakým příběhem či nesou výpověď o své době. Publikace se zabývá přírodními i umělými objekty a prostorami (jeskyně a další přírodní dutiny, těžba nerostných surovin v dolech, lomech a pískovnách, přírodní ponorné toky, vodovody a kanalizace, ale i sklepy a další městské podzemí, podzemní svět mrtvých - krypty a katakomby - a prostory využívané k vojenským účelům). Ukazuje, jaký má pražské podzemí praktický vliv na současný chod města, ale obrací se k němu i jako k inspiraci pro duševní život člověka. - Každá z kapitol je rozdělena do dvou částí. V první, popisné a dokumentační, autoři vycházejí z ověřených faktů, popisují, kde uvedený prostor leží, k čemu sloužil, jak vypadá, jak byl zkoumán. V druhé části pak čerpají z pověstí a dalších vyprávění, která jsou s danou lokalitou spojená. V řadě případů připojují i svou osobní zkušenost (všichni tři, jak autor převážné části textu V. Cílek, tak autoři fotografií M. Korba a M. Majer, jsou členy České speleologické společnosti). Poslední kapitola pojednává o tom, jaký je praktický i symbolický význam těchto mnohdy tajemných, ať už přírodou nebo člověkem vytvořených objektů. Nedílnou součástí textu je barevný obrazový doprovod. Monografii doplňuje celovečerní dokument na DVD Tajemná a neznámá podzemní Praha, v němž se Václav Cílek obsáhleji věnuje i pražským kolektorům a metru. - Práci uzavírá slovníček odborných termínů, tematicky členěný soupis literatury a pramenů a abecední rejstřík.


Podzemní Praha. V pípad jaderného konfliktu i jiné nebezpené situace slouí jako kryt a pojme a 60 pacient. Kupte knihu Podzemní Praha Václav Cílek Milan S. Science Earth Science Textbook 6. ročník.


Pískovny V Okolí Prahy

Kategorie D CSULB. Podzemí mst je individuální a odráí njaký zvlátní i výrazný rys jejich historie. Neapol je známá systémem. Jedná se doprovodné DVD ke stejnojmenné knize. Frost Science Center Hours. Ernest Hemingway Net With. Dobrodruný román z prostedí praského podsvtí odhaluje tajemný labyrint. Soupis podzemních objekt hlavního msta a vybraná bibliografie. První díl seriálu iDNES.tv o praském podzemí vás zavede do típatrového komplexu chodeb a místností který je pipravený k pouití i dnes. svtové války. tenáské recenze Potovné nad 999 K zdarma Slevy na bestsellery 25 . Berlín válené doby proslul plány na vybudování systému velkolepých podzemních komunikací a kryt. Ke tole vedou orientaní ipky od stanice lanové dráhy Nebozízek nebo od Petínské rozhledny. Stánky jsou doasn mimo provoz. Korby Surikaty a M. Moderní tídní odpadu. Pod její textovou ástí je podepsán geolog Václav Cílek a fotografie do ní obstarali specialisté na podzemní fotografii Milan Korba a Martin Majer. Poadatelé akce Na den pod zem je chtjí alespo na chvíli zpístupnit pro irokou veejnost. Carleton College Ranking Forbes.

U.S. vládní pracovní místa pro ruské reproduktory.


Elektronické knihy ve formátu PDF Podzemní Praha PDF. Tisícky ekníh online Václav Cílek.

Pražské Podzemí Podzemí Praha Krypta Praha