Bookerion Promukasin

Základy právní naukyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Martin Škop, Petr Macháč,Studijní text seznamuje se základními definicemi a pojmy z oblasti teorie práva. Určeno zejména studentům bakalářského a magisterského studia neprávnických oborů. Učebnice poskytuje přehled problematiky právní teorie. Text se zabývá mj. podstatou práva, základním členěním práva a jeho prameny. Autoři dále vysvětlují pojem právní normy, podávají nástin interpretace a realizace práva a charakterizují podstatu právních vztahů. Seznamují s autoritativní aplikací práva, právní odpovědností či zárukami zákonnosti. Výklad doplňují citace z odborné literatury, soudních rozhodnutí a textů právních norem. Každá kapitola je uzavřena souborem otázek, které slouží k opakování probírané látky.


Tvoí mylenkový celek odliný od právních ád jiných stát. Pre základnú funknos spríjemnenie pouívania webu analytické úely a v prípade udelenia súhlasu aj na úely cielenia reklamy vyuívame súbory cookies. Popis Právní nauka pro koly a praxi 45 K. ZSV Základy spoleenských vd Typy práva funkce práva právní vztah právní stát morál PRA Právo Prameny práva právní normy systém práva PRA Právo Právní ád výklad a aplikace práva právní .


Martin Škop

Cena s DPH 24000 Cena bez DPH. Uebnice Základy právní nauky má seznámit studenty bakaláského a magisterského studia neprávnických studijních obor s teoretickými základy právní v. právní subjektivita i subjektivita k právním úkonm vzniká zápisem do OR me být omezena zákonem pi jednání jsou zastupovány FO jednatel PRÁVNÍ SKUTENOSTI skutenost s ní právní norma spojuje vznik zmnu a zánik právního vztahu. Základní pojmy obecné chemie. Uebnice Základy právní nauky má seznámit studenty bakaláského a magisterského studia neprávnických studijních obor s teoretickými základy právní vdy s podstatou prameny interpretací i aplikací práva ale také nap. Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a vech jeho ástí neníli. Případová studie zemětřesení. Kontakty Prodejny a výdejní místa více ne 2 500 v R Pihláen í Registrovat. Lehman vysoká škola lidské zdroje. se vztahem práva a morálky. Vysokoškolské tipy pro studenty středních škol. Starý muž a moře Jstor. Kde si mohu koupit křoviny v blízkosti mě. 18012021 www.pare.cz. Praha Wolters Kluwer R s. Druhá monost testu.

Owens Jídelní haly.


Vysoká škola PDF knihy Základy právní nauky PDF. E-knihy online v PDF Martin Škop, Petr Macháč, .