Bookerion Promukasin

Landmark Upper Intermediate Workbook with KeyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
S. Haines, B. StewartJazyková úroveň: Intermediate, Upper Intermediate, Advanced Popis: Učebnice, pracovní sešit (s klíčem nebo bez), učitelská příručka a audio kazety nebo audio cd, kazeta k pracovnímu sešitu a cae study pack (příprava na cae zkoušku) u dílu advanced. Hlavní rysy: Třídílný kurz všeobecné angličtiny pro mládež, vysokoškoláky a dospělé. Respektuje znalosti studentů a staví na nich, rozšiřuje je, neustále upevňuje a procvičuje. Rozvíjí vyšší stupeň plynulosti a přesnosti v angličtině s důrazem na sebedůvěru ve vyjadřování. Klade důraz na mluvenou angličtinu. Doporučené materiály: Oxford Advanced Learner's Dictionary + Compass CD ROM Sedmé vydání nejoblíbenějšího a nejprodávanějšího výkladového slovníku (první vydání A. S. Hornby 1948) Headway Video Upper Intermediate Oxford Grammar Practice + CD ROM Novinka 2006 INTERMEDIATE i ADVANCED nová gramatika s interaktivními cvičeními na CD. Ukázky: Obsah: Intermediate http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433080 X contents.pdf Upper Intermediate http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433085 0 contents.pdf Advanced http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 437960 4 a.pdf Intermediate: Učebnice, strany 74 83 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433080 X a.pdf Učebnice, strany 133 134 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433080 X b.pdf Pracovní sešit, strany 30 35 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433082 6 a.pdf Metodika, strany 79 91 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433081 8 a.pdf Upper Intermedate: Učebnice, strany 44 53 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433085 0 a.pdf Učebnice, srany 128 129 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433085 0 b.pdf Pracovní sešit, strany 30 35 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433087 7 a.pdf Metodika, strany 52 61 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 433086 9 a.pdf Advanced: Učebnice, strana 28 35 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 437960 4 b.pdf Pracovní sešit, strana 19 22 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 437961 2 a.pdf Metodika, strany 32 39 http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0 19 437963 9 a.pdf Seznam ISBN: Landmark Intermediate Student's Book 978 0 19 433080 0 ( 0 19 433080 X ) Workbook (with Key) 978 0 19 433082 4 ( 0 19 433082 6 ) Workbook (without Key) 978 0 19 433083 1 ( 0 19 433083 4 ) Teacher's Book 978 0 19 433081 7 ( 0 19 433081 8 ) Class Cassettes (2) 978 0 19 433084 8 ( 0 19 433084 2 ) Class Audio CDs (2) 978 0 19 433073 2 ( 0 19 433073 7 ) Landmark Upper Intermediate Student's Book 978 0 19 433085 5 ( 0 19 433085 0 ) Workbook (with Key) 978 0 19 433087 9 ( 0 19 433087 7 ) Workbook (without Key) 978 0 19 433088 6 ( 0 19 433088 5 ) Teacher's Book 978 0 19 433086 2 ( 0 19 433086 9 ) Class Cassettes (2) 978 0 19 433089 3 ( 0 19 433089 3 ) Class Audio CDs (2) 978 0 19 433074 9 ( 0 19 433074 5 ) Landmark Advanced Student's Book 978 0 19 437960 1 ( 0 19 437960 4 ) Teacher's Book 978 0 19 437963 2 ( 0 19 437963 9 ) Workbook (with Key) 978 0 19 437961 8 ( 0 19 437961 2 ) Workbook (without Key) 978 0 19 437962 5 ( 0 19 437962 0 ) Class Cassettes (2) 978 0 19 437964 9 ( 0 19 437964 7 ) Student's Cassette 978 0 19 437965 6 ( 0 19 437965 5 ) CAE Study Pack 978 0 19 437967 0 ( 0 19 437967 1 ) (upper intermediate : workbook : with key)


The UpperIntermediate Workbook is also available without key. Kalendář Robinson School 2021. Landmark Advanced Teachers Book. Workbook Preintermediate Answer key Name a present perfect b simple past c simple present d future be going to .


Upper Intermediate Pdf

Ikigai kniha Kobo. Comprar el libro Landmark UpperIntermediate Workbook With Answer Key de Simon Haines Oxford University Press . Teacher Resources British English Preintermediate Audio back. Publisher Cornelsen Oxford University Press. Kredit umoní i stahování neomezenou rychlostí. A short summary of this paper. 1A Talking about people page 3. Mapping Guides for Landmark click the link below. Workbook with Key Oxford University Press  . Tídílný kurz veobecné anglitiny pro mláde vysokokoláky a dosplé. MBA v HR stojí za to. Intermediate. Patologický jazyk řeči.

UF CLA poradenství Jmenování.


Elektronické knihy nabízejí PDF Landmark Upper Intermediate Workbook with Key PDF. Levné elektronické knihy S. Haines, B. Stewart.