Bookerion Promukasin

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturouPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jolana MaršíkováPublikace se snaží zpřístupnit problematiku insolvenčního řízení laické veřejnosti a zejména osobám bez právnického vzdělání poskytnout znalosti potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi. Dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Vysvětluje, jaké jsou rozdíly mezi řešením úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací, jaké povinnosti má dlužník v závislosti na způsobu řešení úpadku a jak jsou pohledávky věřitelů podle způsobu řešení úpadku uspokojovány. Publikace se rovněž snaží objasnit problematičtější situace vyvolané insolvenčním řízením (například střet insolvenčního, nalézacího a exekučního řízení, postavení spoludlužníků a ručitelů dlužníka v insolvenčním řízení, režim nových dluhů dlužníka v oddlužení apod.). Šesté přepracované a doplněné vydání zachycuje právní úpravu insolvenčního řízení platnou ke dni vydání publikace, zejména pak změny v řešení úpadku oddlužením provedené zákonem č. 31/2019 Sb., účinné od 1. července 2019; rovněž zohledňuje aktuální judikaturu.


Knihu Insolvenní ízení z pohledu dluníka a vitele se vzory s judikaturou nájdete v kninici Univerzitná kninica Univerzity Mateja Bela . Insolvenní ízení z pohledu dluníka a vitele se vzory a judikaturou Publikace se snaí zpístupnit problematiku insolvenního ízení laické veejnosti a zejména osobám bez právnického vzdlání poskytnout znalosti potebné k aplikaci insolvenního práva v praxi. Insolvenní ízení z pohledu dluníka a vitele se vzory a judikaturou 5. Nadace vědeckého socialismu. Divize Sewanee University Baseballová divize.


vydání Insolvenní ízení z pohledu dluníka a vitele se vzory a judikaturou 4. Kniha Insolvenní ízení z pohledu dluníka a vitele se vzory a judikaturou Jolana Maríková. Miroslav Máe5. Praha Wolters Kluwer 2018. Publikace se rovn snaí objasnit problematitjí situace vyvolané insolvenním ízením napíklad stet insolvenního nalézacího a exekuního ízení postavení spoludluník a ruitel dluníka v insolvenním ízení reim nových dluh. Objednávejte knihu Insolvenní ízení z pohledu dluníka a vitele se vzory a judikaturou v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Jaroslava Lukaoviová 20. V závru publikace je pipojen zevrubný návod na . Velká magická Elizabeth. aktualizované a doplnné vydání Jolana Maríková s 3 slevou za 469 K v oveném obchod. Autorka pracuje dlouhá léta jako konkurzní a insolvenní soudkyn a má bohaté zkuenosti s tím e zejména pro neprávníky je. ND DPI hodnocení. Lhta k pihláení pohledávky. Vyberte si v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz.

Jak přenášet základní základní.


E knihy zadarmo Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou PDF. Katalógy e-knihy knižnica PDF Jolana Maršíková.